กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

 

ที่อยู่ : 521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

โทรศัพท์ & โทรสาร : 053-175323, 053-175324

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 158

 

Facebook Page : กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย