กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

 

ที่อยู่ : 521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

เจ้าหน้าที่กองทุน : นางสาวหนึ่งฤทัย  โกเสนตอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

 

โทรศัพท์ & โทรสาร : 053-175323, 053-175324

 

Facebook Page : กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.